Info

Medlemskap

SKK administrerar medlemskapet för Springerklubbens räkning.

Länk till att bli medlem i Springer Klubben.

Medlemskap

Är du nyfiken på rasen, ännu inte har någon springer eller är nybliven ägare – i Springerklubben är alla välkomna! Man tillhör automatiskt den lokalavdelning man bor geografiskt, men man kan sedan välja en annan om man vill. Klubben har rullande medlemskap som gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum.

Som medlem i Springerklubben får du: 

  • Delta på våra aktiviteter och kurser
  • Tillgång till Avelskommittén
  • Springertidningen
  • 15% Agriaförsäkring (fr.o.m 1/3)

Information om sammanslagningen:
Eftersom Nedre Norra, på årsmötet 2017, inte fick ihop personer som ville
eller kunde fortsätta i styrelsen så har lokalavdelningen upphört.
Nedre Norra slås samman med lokalavdelning Västerbotten/Norrbotten och
den nya stora avdelningen kommer att heta Springer Norrland. Beslutet är
taget i samråd med Västerbotten/Norrbotten och Springerklubbens huvudstyrelse.

Det blir ju en väldigt stor avdelning och rent praktiskt är det naturligtvis
omöjligt för styrelsen i nya Springer Norrland att anordna aktiviteter i
hela området. Så om man vill ha aktiviteter lokalt i gamla Nedre Norra måste
de aktiviteterna genomföras och ske på initiativ av de medlemmar som bor i området.
Dessa aktiviteter måste vara självförsörjande dvs. man drar lokalt in de ekonomiska
resurser som behövs för aktiviteten. Man sköter då också eventuella anmälningar
och annan administration i samband med den verksamhet man vill genomföra.
Eventuella aktiviteter ska också informeras om på den nya sammanslagna
avdelningens hemsida.

Facebooksidan (Springerklubben Nedre Norra) kommer att finnas kvar, men
har bytt namn till Springer Norrland Facebooksidan är ju en bra möjlighet
till medlemmar att få kontakt med andra inom området och att lägga ut aktiviteter
mm man vill anordna på.